Aktuální informace k průběhu kurzů

V současné době probíhá výuka v kurzu online formou ve stejných časech, které byly pro výuku v kurzu plánovány dříve. Výuka fyziky tedy probíhá v úterý a ve čtvrtek od 16:15 do 17:45 a výuka matematiky probíhá v úterý a ve čtvrtek od 18:00 do 19:30. Výuka probíhá v prostředí MS Teams. Do týmu Přípravných kurzů zaregistrované studenty přihlašujeme jako hosty pod emailovými adresami, které studenti zadali při registraci na kurzy. Vzhledem k situaci je možná pouze bezhotovostní platba za kurz.

V případě, že by se epidemická situace výrazně zlepšila a bylo by možné pokračovat ve výuce kurzu i prezenčně, pak bude platit, že zároveň pro naše studenty, kteří se budou i v budoucnu moci účastnit výuky pouze online, budou všechny hodiny též probíhat online v prostředí MS Teams. Případní další zájemci o kurz se stále ještě mohou k probíhajícímu kurzu přidat, registrace na kurz je stále otevřená.