Základní informace

Fakulta elektrotechnická ČVUT opět otevírá během letního semestru kurzy matematiky a fyziky, zaměřené na opakování středoškolské látky. Kurzy zajišťuje katedra fyziky pro všechny zájemce z řad studentů a široké veřejnosti v rámci celoživotního vzdělávání. Opakování základních i pokročilejších partií středoškolské matematiky a fyziky je prováděno zejména s ohledem na potřeby následné výuky na naší fakultě přímo učiteli předmětů vyučovaných na FEL.

Pro koho jsou kurzy otevřeny: Výuka je koncipována s ohledem na potřeby budoucích studentů ČVUT FEL, kurzy jsou však otevřeny pro všechny zájemce, například budoucí studenty ostatních fakult ČVUT.

Cíl kurzů: Zopakování středoškolské látky, na kterou budou přímo navazovat přednášky matematiky a fyziky na ČVUT FEL, usnadnění přechodu ze střední školy na školu vysokou. Dále mohou kurzy též pomoci při přípravě k maturitě.

Místo konání: FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice.

Kdy budou kurzy probíhat: 19. 2. 2019 – 23. 5. 2019.
Kurzy budou probíhat dvakrát týdně a to v úterý a ve čtvrtek.

Blok fyziky bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek od 16:15 do 17:30.
Blok matematiky bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek od 18:00 do 19:30.

Začátek kurzu
Pro kurz fyziky sraz 19. 2. 2019 v 15:30 ve vestibulu FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice.
Pro kurz matematiky sraz 19. 2. 2019 v 17:30 ve vestibulu FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice.

Doplňující informace
Studenti prvních ročníků ČVUT, kteří mají přiznané ubytování na koleji, budou mít možnost se zde v době konání kurzu již ubytovat.

Cena kurzů
Cena kurzů: matematika 2400,– Kč, fyzika 2400,– Kč, oba kurzy 3900,– Kč.

Kontaktní osoba
RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D., blahova@fel.cvut.cz, +420 22435 2324.