Základní informace

Budete od září studovat v prvním ročníku a máte obavy, že pro vás může být přechod ze střední školy na vysokou školu obtížný? Rádi vám to usnadníme. V našich „Přípravných kurzech matematiky a fyziky“, které probíhají čtrnáct dní před začátkem semestru, budete mít možnost si zopakovat důležité partie za středoškolské látky, na které bude výuka na FEL ČVUT navazovat. Dále se po prázdninách snadněji dostanete do „vysokoškolského tempa.“ Studenti a studentky prvních ročníků ČVUT, kteří mají přiznané ubytování na koleji, budou mít možnost se zde v době konání kurzu již ubytovat.

Pro koho jsou kurzy otevřeny
Výuka je koncipována s ohledem na potřeby studentů a studentek nastupujících do prvního ročníku FEL ČVUT, kurzy jsou však otevřeny pro všechny zájemce (například studenty a studentky ostatních fakult ČVUT).

Cíl kurzů
Zopakování středoškolské látky, na kterou budou přímo navazovat přednášky matematiky a fyziky na FEL ČVUT, a usnadnění přechodu ze střední školy na školu vysokou.

Místo konání
FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice.

Kdy budou kurzy probíhat
Od 11. 9. 2023 do 22. 9. 2023.
Blok matematiky: denně od 9.15 do 10.45.
Blok fyziky: denně od 11.00 do 12.30.

Začátek kurzu
Sraz je 11. 9. 2023 v 8.30 ve vestibulu FEL, budovy v ulici Technická 2, Dejvice. Účastníci samostatného kurzu fyziky se sejdou tamtéž v 10.30.

Cena kurzů
Matematika 1300,– Kč, fyzika 1300,– Kč, oba kurzy 2500,– Kč.

Organizátorka kurzů
RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D., blahova@fel.cvut.cz, + 420 2 2435 2324.