Základní informace

Tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT opět pořádá v rámci celoživotního vzdělávání během letního semestru kurzy matematiky a fyziky, zaměřené na opakování středoškolské látky. Navazuje tak na dobré zkušenosti z těchto kurzů, ve kterých je opakování středoškolské látky prováděno s ohledem na potřeby následné výuky na naší fakultě přímo učiteli předmětů vyučovaných na ČVUT FEL. Kurzy mohou pomoci jak s přípravou na maturitní zkoušku, tak i na přijímací zkoušky na jinou technicky zaměřenou vysokou školu.

Pro koho jsou kurzy otevřeny: Výuka je koncipována s ohledem na potřeby budoucích studentů ČVUT FEL, kurzy jsou však otevřeny pro všechny zájemce, například budoucí studenty ostatních fakult ČVUT.

Cíl kurzů: Zopakování středoškolské látky, na kterou budou přímo navazovat přednášky matematiky a fyziky na ČVUT FEL, usnadnění přechodu ze střední školy na školu vysokou. Dále mohou kurzy pomoci při přípravě jak na maturitní zkoušku, tak i přijímací zkoušku na ČVUT FEL či jinou technicky zaměřenou vysokou školu.

Místo konání: FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice.

V případě nepříznivé epidemiologické situace budou kurzy probíhat online.

Kdy budou kurzy probíhat: 20. 2. 2023 – 28. 5. 2023.
Kurzy budou probíhat dvakrát týdně a to v úterý a ve čtvrtek.

Blok fyziky bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek od 16:15 do 17:30.
Blok matematiky bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek od 18:00 do 19:30.

Začátek kurzu
Pro kurz fyziky sraz 21. 2. 2023 v 15:30 ve vestibulu FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice.
Pro kurz matematiky sraz 21. 2. 2023 v 17:30 ve vestibulu FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice.

Cena kurzů
Cena kurzů: matematika 2400,– Kč, fyzika 2400,– Kč, oba kurzy 3900,– Kč.

Kontaktní osoba
RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D., blahova@fel.cvut.cz, +420 22435 2324.