Sylaby kurzů

Přípravný kurz matematiky

 • Rovnice a nerovnice,
 • elementární funkce a jejich vlastnosti,
 • posloupnosti – limita posloupnosti,
 • analytická şişli escort geometrie,
 • komplexní čísla,
 • diferenciální a integrální počet.

Přípravný kurz fyziky

 • Kinematika hmotného bodu,
 • dynamika hmotného bodu,
 • mechanika tuhého tělesa,
 • kmitání a vlnění,
 • termodynamika,
 • gravitační pole,
 • elektrické pole,
 • magnetické pole.