Příhlašovací formulář (podzim)

  Jméno:
  Příjmení:
  E-mail:
  Ubytování: ano, potřebuji ubytovat na koleji.
  Rodné číslo:
  Nepovinné - vyplňte pouze pokud máte
  zájem o ubytování na koleji.
  Vzor: "800101/0001".


  Mám zájem o studium na FEL: ano, podal(a) jsem příhlašku.
  Obor na FEL:
  Napište, který obor/obory, chcete na FEL studovat. Zachovejte prosím prioritu, obory oddělujte čárkou. Bakalářské obory:
  EEM, EK, KYR, LEB, SIT, OI, OES.


  Datum narození (DD. MM. RRRR):
  Absolvent/ka: gymnáziumostatní (průmyslovka, učiliště)
  Požadovaný kurz:

  Poznámka: Studující, kteří budou bydlet během školního roku na koleji, se mohou ubytovat o 14 dní dříve. Pro ubytování na koleji je nutno zadat rodné číslo, které bude sloužit pro účely Správy účelových zařízení ČVUT. Toto je možné pouze pro studující, kteří budou mít ubytovací dekret na školní rok 2020/2021.